SAP Услуги

SAP ERP  е интегрирана система за управление на бизнеса, разработена от немската компания SAP AG. Тя обхваща всички процеси и отдели в една организация като автоматизира дейностите по управление на финанси и счетоводство, търговия, производство, човешки ресурси и връзките на организацията с нейните клиенти и партньори.

СмартТех предоставя всички необходими услуги, като консултации,  внедряване, разработка и поддръжка  на системи базирани на платформата на SAP, включително и изграждане на техническата инфраструктура.

 

SAP  услуги по внедряване и разработка

 • Анализ  и планиране на изискванията на клиента
 • Изграждане на Концепцията по внедряване (Business Blueprint)
 • Внедряване на SAP
 • Обучение на потребителите на място или чрез електронни курсове
 • Системна интеграция с не-SAP  или други SAP системи
 • EDI, Point-of-Sales и Warehouse Management Systems
 • Изплзване на Barcodes Technology и  RFI технологии.
 • ABAP и  Java  SAP разработки

Допълнителни и специализирани SAP  услуги

 • Rollout проекти
 • Управление на проекти
 • Поддръжка  (Hotline, Help Desk, …)
 • Моделиране на бизнес процеси за целите на внедряване.
За повече информация се свържете с нас.