Архитектура

PIM_logo_v1

PIM е изградена от следните части:

  • основен модул за обработка на информация (линукс)
  • Администрация чрез web интефейс
  • Клиентска програма(C++,QT), WINXP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10
  • Клиентска програма през web интефейс
  • Модул за анализи

PIM има изградена връзка със SAP, откъдето се актуализират данните за продукти и материали. Обмена на данни става чрез файлов обмен.

Възможна е интеграция с всяка друга система, която позволява експорт на продукти и материали в CVS

athitekturA