PIM: Ползи

problem

Намаляване на загуби от брак

  • Бърза реакция при възникване на проблем
  • Бързо намиране първоизточника на проблема
  • Набелязване и контрол на мерки за бързо отстраняване на проблема

 

Запазване на клиентската лоялност

  • Бърза реакция и решаване на проблемите при рекламации от клиенти

 

По-бързи решения

  • Централизиране на данните и анализите
  • Унифицирани данни
  • Детайлни отчети и анализи

Оптимална възвращаемост

  • Чрез намаляване загуби от брак  посредством по-добра координация и управление на проблемите
  • Чрез предотвратяване на проблеми посредством анализи