Създаване и управление на сигнали

PIM_logo_v1

 Модул за създаване и управление на сигнали

Сигнал е нотификация за възникнал проблем, която има следните характеристики:

  • Определена структура, описваща проблема
  • Адресирана към определен кръг от хора
  • Ясно дефинирани отговорности
  • Ясно дефинирана последователност на обработка
  • Конкретни срокове на реагиране и разрешаване на проблема
  • Механизми за контрол

signal