Създаване и управление на мерки

PIM_logo_v1

Модул за създаване и управление на мерки

Коригиращите дейности свързани с отстраняването на проблема се наричат „МЕРКИ“

Ефикасно управление на мерките е свързано с

  • Гарантиране своевременното обработване на
  • марките, чрез ясно разграничаване на отговорност за изпълнение
  • Гарантиране своевременното обработване на марките, чрез следене за изпълнение на краен срок за изпълнение и своевременни нотификации към изпълнител, подател и контролни органи
  • Възможност за коментари и документи към мярка