Ивестяване

PIM_logo_v1

Известяване за събитие чрез ел. поща или/и смс.  Текстовите за всяко известяване са специфични за конкретното събитие.  В зависимост от приоритета нотификациите се изпращат чрез емаил и/или смс към различни групи получатели. Съобщения се изпращат при

  • настъпване на събитие- нов сигнал, нова мярка, нова оценка, нова резолюция, изпълнение на мярка
  • напомняне за наближаващ краен срок
  • напомняне преминал краен срок

Съобщенията се изпращат на отговорните за решението на проблема служители и към контролни органи, които следят за решаване на проблемите.

 

код събитие получател получател получател получател получател
1 създаване на нов сигнал

 

група оценка

 

група резолюция група наблюдение

 

избираема група

 

нормален майл SMS
висок
спешен  
2 покана за становище

 

получател на покана

 

група оценка група резолюция група наблюдение

 

избираема група

 

3 напомняне за краен срок становище

 

получател на покана

 

група оценка група резолюция група наблюдение избираема група

 

4 напомняне за краен срок

оценка

 

група оценка група резолюция група наблюдение избираема група

 

5 напомняне за краен срок

резолюция

 

група резолюция група наблюдение  

избираема група

закъснение за становище

 

получател на покана

 

група оценка група резолюция група наблюдение избираема група

 

 

 

7 закъснение за оценка група оценка група резолюция група наблюдение избираема група
8 закъснение за резолюция група резолюция група наблюдение избираема група
9 ново становище подател на покана група

оценка

група резолюция група наблюдение избираема група
10 ново оценка група

оценка

група резолюция група наблюдение избираема група

 

11 нова резолюция

 

група резолюция група наблюдение избираема група
12 нова мярка

 

получател

мярка

група

оценка

група наблюдение избираема група
13 изпълнение на мярка

 

подател мярка

 

група наблюдение избираема група
14

 

напомняне за краен срок   мярка

 

получател мярка

 

подател мярка

 

избираема група

 

15 преминал краен срок на мярка, без да е затворена получател мярка подател мярка избираема група
16 нов сигнал по място на възникване на проблема  

 

група потребители, които са от този работен център
 17  тип сигнал  избираема група