Администрация

PIM_logo_v1

Модул администрация дава възможност за управление на

  • Потребители, групи потребители, групи права
  • Отдели, цехове, работни центрове (машини), разходни центрове
  • Продукти, материали, импорт на данни
  • типове сигнали, дефекти
  • Известяване
  • специфичен за всеки потребител  интерфейс на клиентската програма