Продукти

PIM_logo_v1

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Смарттех предлага  решение, с помощта на което да постигнете контрол над проблемите с материали, полуфабрикати, в процеса на производство, рекламациите от клиенти. С помощта на система за известяване и напомняне ще постигнете реакция в срок и то от служителите отговорни за решаването на конкретния проблем. За решаването на проблема се набелязват конкретни мерки, които трябва да се изпълнят от конкретни служители за определен срок. Изпълнението се контролира от създателя на мярката.

Система за количествени анализи  помага за  предотвратяването на проблеми за в бъдеще.