За компанията

СмартТех  е българска ИТ компания, която се е специализирала в изграждането на комплексни информационни системи.  Предлаганите услуги обхващат анализ на изискванията, консултиране, подготовка на концепция за внедряване, изграждане на техническата инфраструктура, внедряване, миграция на данни, обучение на потребители, изготвяне на техническа и потребителска документация, гаранционна и следгаранционна поддръжка.

СмартТех  е фкусирана предимно върху решения базирани на SAP. Компаниятя предлага и специализирани решения от други доставчици,които биха могли да бъдат интегрирани със SAP.

Като допълнение и естествено разширение на нашите услуги предлагаме облачни услуги, защото сме убедени в тяхната ефективност.

Нашата мисия е:
  • да поддържаме високо ниво на изпълнение, професионализъм и надеждност;
  • да реагираме своевременно на новите предизвикателства и развитие на технологиите;
  • да помогнем на нашите клиенти да подобрят производителността си, да посрещнат бързите промени на пазара, да им предложим услуги в съответствие с най-високите стандарти и да добавим стойност на техния бизнес;

Нашата философия е:

  • изграждането  дългосрочно партньорство с нашите клиенти, партньори и служители. Ние вярваме в честните бизнес практики изградени на взаимна изгода и репутация.